Terapii Miraculoase Kinetoterapie

sigla

Sponsorizarea

ASOCIATIA TERAPII MIRACULOASE-SPERANTE PENTRU VIITOR – ONG
 

Cadrul legal românesc cuprinde Legea nr. 32 din 1994 privind sponsorizarea şi Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 21 alin. 4 lit. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea pot scădea din impozitul pe profit datorat statului sumele aferente în limita minimă, astfel:

a) 3‰ din cifra de afaceri;

b) 20% din impozitul pe profit datorat

Acordarea de bunuri în mod gratuit/ donațiile materiale în cadrul acţiunilor de sponsorizare nu se constituie în livrare de bunuri (transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar către o altă persoană), în sensul art. 128 alin. 1 din Codul Fiscal si, de aceea, sunt scutite de aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA).

Potrivit art.8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, în condiţiile legii.

Persoanele fizice sau juridice străine care datorează statului român un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării, în aceleaşi cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice române. Persoanele fizice și juridice pot face donații si redirecționând 3.5% , respectiv 20% , din impozitul pe venit.

Ajută-ne să ajutăm